Wat en waarom?

De duinen als inspiratie
 

Het centrum van Schoorl krijgt een nieuwe inrichting. Belangrijke inspiratiebron daarbij is het achtergelegen duin- en bosgebied met het Klimduin. Schoorl heeft een unieke ligging als dorp in de duinen, dit willen we terug laten komen in het ontwerp van de openbare ruimte. Kenmerkend voor de Schoorlse Duinen is bos, duin en heide en grote hoogteverschillen. Dit kan misschien niet letterlijk teruggebracht worden in de openbare ruimte, maar bij de keuze van beplanting kunnen soorten gekozen worden die ook in het bos voorkomen, denk bijvoorbeeld aan meerstammige berken, eiken of het gebruik van bijvoorbeeld heide, varens of grassen. Daarnaast kan de inrichting verwijzen naar de vormentaal in het duinlandschap.

 
 
Plangebied

Het deel van het centrum dat een nieuwe inrichting krijgt is:
1. De Heereweg vanaf de Sportlaan tot aan het kruispunt met de Laanweg.
2. De doorgaande route, de Laanweg vanaf de Sportlaan tot aan de bocht bij hotel Merlet. (Duinweg)
3. De Duinvoetweg vanaf de Duinweg tot aan het klimduin.
4. Locatie ter plaatse van het voormalige postkantoor

Meetekengroep

 

 

Om te komen tot een ontwerp is de kennis en de creativiteit van de inwoners en ondernemers in het gebied belangrijk. De gemeente heeft daarom een meetekengroep bij elkaar gebracht met vertegenwoordigers van o.a. de bewoners(vereniging), de ondernemersvereniging, de Fietsersbond, de adviesraad sociaal domein, de historische vereniging Scoronlo, Horeca Nederland en Staatsbosbeheer. Zij hebben vier avonden meegeschetst met de gemeente.  Ook de inbreng die is gegeven voor de recent vastgestelde "Visie Dorpshart Schoorl” wordt meegenomen

 

 

Wat vindt u?

Op meerdere momenten in het proces willen we op deze website uw mening vragen over dilemma's, of bij het maken van een keuze. Of om suggesties en ideeen op te halen. Zo vroegen wij u in 2018 om suggesties te geven over drie knelpunten in het gebied. Een aantal inwoners hebben dat ook gedaan. Hartelijk dank daarvoor! Aan de hand daarvan kon de gemeente schetsontwerpen maken. Deze zijn gepresenteerd tijdens een inloopavond op 13 februari 2019. U vindt de ontwerpen op de pagina ontwerpvisie.

Liever langskomen? Elke woensdag is er van 10:00-12:00 uur en van 15:00-17:00 uur iemand van de gemeente in de Sanderij (bij het Sociaal Team op de 1e verdieping). Groot idee, klein idee, u bent van harte welkom.

Ivm Corona geen inloop in de Sanderij. Na opheffing van de maatregelen bent u weer van harte welkom.

 

 

Cookie-instellingen