Achtergrondinformatie

Voor de herinrichting van het centrum van Schoorl is een startnotitie geschreven. Hierin staat het proces beschreven en een globale planning. Bij de herinrichting van het centrum wordt ook gebruik gemaakt van de inzichten en opgaven die zijn vastgesteld in de Visie dorpshart Schoorl.

Beide documenten vindt u in de mappen hieronder.

Overlay sluiten

Download link

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen